Lustrumfeest

Praktische Informatie

Wordt georganiseerd door
Spes Patriae
Datum
zaterdag 01 februari 2020
Prijs
€ 11.00
Max kaartjes per gebruiker
3 kaartjes
Dit jaar viert Spes Patriae zijn Ve Lustrum. Om de kroeg te laten proeven van de bestemming van onze lustrumreis, zal Pablo Spescobar op 1 februari de grondvesten van de kroeg doen schudden met een alles behalve vergetelijke kartelpartij.

Inschrijven

Hierbij geef ik toestemming om €11.00 van mijn rekening af te schrijven

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toe-stemming voor geeft. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u dertig dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.