Raad van Toezicht

Over dit verband

De Raad van Toezicht is ingesteld om de continuïteit en de professionaliteit van Dizkartes te waarborgen. In de Raad van Toezicht zitten oud leden met verschillende competenties, om zodoende een breed en wel onderbouwd advies te geven op zowel financieel als beleidsmatig vlak.

Oudverbanden