Commissievoorzittersoverleg

Over dit verband

Het Commissievoorzittersoverleg (CVO) is het overlegorgaan tussen de commissievoorzitters en het Bestuur. Het dient dient een klankbord voor het Bestuur te zijn en een bindende werking te hebben tussen de verschillende commissievoorzitters. Het CVO vindt één keer per jaar plaats.