Sociëteitsadviescommissie

Over dit verband

De Sociëteitsadviescommissie (SAC) bestaat uit leden die het langetermijnbeleid van de Sociëteit in de gaten houden. Hiertoe dient de commissie het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies.

De SAC vervult tevens een functie als 'vertrouwenspersoon', hetgeen inhoudt dat het Bestuurslid Sociëteit en de Sociëteitscommissies met alle vragen, problemen en verhalen bij de SAC terecht kunnen.


Als het goed is hoort de vereniging zelden van ons en het bestuur des te vaker!

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het reilen en zeilen van de sociëteit kan je altijd contact opnemen met de SAC. Gebruik hiervoor sac@dizkartes.nl