Toezicht-en-adviescommissie

Over dit verband

De Toezicht-en-adviescommissie heeft een adviserende en toezichthoudende taak richting het Bestuur. Zij zijn gehouden advies te geven over het beleidsplan en het jaarverslag en zij dienen evaluatiegesprekken met bestuursleden te houden.