Festivalcommissie

Over dit verband

De Festivalcommissie draagt zorg voor de organisatie van het jaarlijkse Overuren Festival, dit is de laatste activiteit van het jaar.

Vacatures van de Festivalcommissie gaan open in het eerste sollicitatieblok (september/oktober).
Stuur een mail naar intern@dizkartes.nl voor vragen of meer informatie over Festival.

Subverbanden

Oudverbanden