Klachtencommissie

Over dit verband

De Klachtencommissie is belast met het het afhandelen van klachten die door een (aspirant-) lid wordt ingediend over de wijze waarop een ieder die lid is van de studentenvereniging of -organisatie, of anderszins deel uitmaakt van de studentenvereniging of -organisatie, zich jegens hem/haar of ander heeft gedragen. Naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie zal het Bestuur vervolgens al dan niet maatregelen nemen.

De vertrouwenspersonen zijn een onderdeel van de klachtencommissie. De commissie wordt gevuld door een diverse groep leden die representatief zijn voor de vereniging.

Om contact op te nemen met de klachtencommissie kun je mailen naar klachtencommissie@dizkartes.nl