Jaarclubvoorzittersoverleg

Over dit verband

Het Jaarclubvoorzittersoverleg (JCVO) is het overlegorgaan tussen de eerstejaars jaarclubvoorzitters en het Bestuurslid Intern. Het dient een klankbord voor het Bestuur te zijn en een bindende werking te hebben tussen de verschillende jaarclubvoorzitters. Het JCVO vindt twee keer per jaar plaats.