Raad van Wijze Mannen

Over dit verband

De Raad van Wijze Mannen is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan, dat dient als juridisch adviesorgaan voor het bestuur van A.S.V. Dizkartes en is tevens belast met andere taken, opgelegd door de statuten en het Huishoudelijke Reglement.

raad@dizkartes.nl

Website

https://www.dizkartes.nl/verbanden/453/info

Oudverbanden