Landelijke Kamer van Verenigingen

Over dit verband

Zoals praktisch alle instanties in Nederland hebben ook de studentenverenigingen een overkoepelend orgaan, de LKvV. De LKvV behartigt de gezamenlijke belangen van de lidverenigingen. In eerste instantie zijn dit de belangen naar buiten toe, zoals bij voorbeeld de politieke belangen van de verenigingen en hun leden. Daarnaast zorgt de LKvV voor contact tussen de verenigingen waardoor een efficiënte informatie-overdracht mogelijk wordt.

De LKvV bestaat sinds 1967 en vertegenwoordigt nu 47 verenigingen met samen meer dan 45.000 leden, waarmee zij de studentenorganisatie is met de grootste achterban. Dit laatste is van groot belang, daar studentenverenigingen vaak goed georganiseerd zijn en zo gemakkelijk en snel actieve mensen kunnen inzetten voor bij voorbeeld politieke acties. Op politiek gebied wordt altijd met het Interstedelijk Studenten Overleg samengewerkt, daar zij in de studentenkamer vertegenwoordigd zijn en daardoor direct contact met de minister hebben. Als de politiek weer echt radicale plannen heeft, wordt er ook samengewerkt met de LSVb, de Landelijke Studenten Vakbond, om dan één front van studenten te vormen. Een ander punt waar de LKvV zich mee bezighoudt, is de promotie van de verenigen bij de aankomend eerstejaars. Naast deze algemenere activiteiten organiseert de LKvV ook elke jaar cursusdagen voor nieuwe besturen, acquisitiecommissies e.d.
Het dagelijks bestuur van de LKvV bestaat uit vijf leden van de aangesloten studentenverenigingen en wordt in haar taak bijgestaan door enkele werkgroepen. De informatie-uitwisseling met de achterban vindt plaats op plenaire vergaderingen, die eenmaal in de zes weken in Utrecht gehouden worden. De lid-verenigingen worden hier vertegenwoordigd door hun Bestuurslid Extern.

Landelijke Kamer van Verenigingen
Postbus 2599
3500 GN Utrecht
tel. 030-2520697
fax. 030-2546663

Website

http://www.lkvv.nl/