De Contractus

Over dit verband

De Contractus is het overlegorgaan van de studentenverenigingen in Groningen. De Contractus vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de studentenverenigingen bij bijvoorbeeld de gemeente, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool en bevordert het contact en de samenwerking tussen de studentenverenigingen. Daarnaast organiseert de Contractus activiteiten die bijdragen aan een positieve beeldvorming over studentenverenigingen.Wekelijks bespreken we gezamenlijk alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn. Wij vertegenwoordigen de studentenverenigingen door zitting te nemen in onder andere de Universitaire Commissie Studentenbeleid, het Werkoverleg Introducties Groningen, en de Landelijke Kamer van (studenten)Verenigingen. Ook stelt de Contractus de stichting Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen (BAZES) samen, die jaarlijks een actie voor een goed doel organiseert. Afgelopen jaar was het goede doel ‘Kids United’. In totaal is er een recordbedrag van €13.751,60 opgehaald.

De Contractus wordt gevormd door de volgende verenigingen:

Website

http://www.contractus.nl