Acquisitiecommissie

Over dit verband

Het doel van de Acquisitie Commissie is het zorg dragen voor een goed acquisitiebeleid van de vereniging en het integraal binnenhalen van zakelijke partners. Tevens onderhoudt de AC contacten met huidige partners. Ook bewaakt de AC dit overzicht.

De AC is verantwoordelijk is voor het binnenhalen van financiering voor veel andere commissies en is dan ook een van de meest belangrijke commissies van de vereniging. Dit jaar zal de AC zich ook bezig houden met financiering binnenhalen voor het VIe Lustrum.

Denk je erover om lid te worden van de Acquisitie Commissie?

Leden van de AC zijn commercieel ingesteld, sociaal, ondernemend en hebben - wanneer in gesprek met een externe partij - een zakelijke houding.

De AC is een doorlopende commissie, wat betekent dat je elk sollicitatieblok kan solliciteren. Eenmaal aangenomen word je benoemd voor een periode van minimaal 1 jaar. Daarna is je lidmaatschap per sollicitatieblok te verlengen. De commissie vergadert elke maandag, meestal in de bieb. Bij de vergadering bespreken we de vorderingen, brainstormen we over verbeteringen en kunnen eventuele problemen waar tegenaan gelopen wordt met het acquisitie lopen worden geƫvalueerd.

Oudverbanden