PAC

Over dit verband

De Permanente Advies Commissie (PAC) bestaat uit leden die het lange termijnbeleid van het bestuur in de gaten houden. Hiertoe dient de commissie het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies.


De PAC vervult tevens een functie als 'vertrouwenspersoon', hetgeen inhoudt dat het bestuur met alle vragen, problemen en verhalen bij de PAC terecht kan.


Als het goed is hoort de vereniging zelden van ons en het bestuur des te vaker!

Oudverbanden