College van Openbaar Aanklagers

Over dit verband

Het College van Openbaar Aanklagers bestaat uit een aantal leden met een affiniteit voor rechtsgeleerdheid. Het College tracht de rechtsorde binnen Dizkartes te bewaken. Je kunt bij ons terecht indien je bezwaar wilt maken tegen een boete of van mening bent dat een zaak moet worden aangespannen tegen iemand.

Klachten en andere correspondentie kunnen worden gestuurd naar college@dizkartes.nl

Oudverbanden