Stichting Vrienden van Dizkartes

Over dit verband

Stichting Vrienden van Dizkartes

De Stichting Vrienden van Dizkartes is in 1998 opgericht door een aantal ouders van leden van Dizkartes. In het bestuur van de stichting hebben ouders van Dizkartianen en oud-leden zitting. De stichting verstuurt jaarlijks brieven aan ouders waarin om een bijdrage gevraagd wordt. Met dit geld wordt onder andere toneeldiscipline Jeuk en Spiritus gesponsord. Ook heeft de band een startkapitaal gekregen, en bij de aanschaf van het pand heeft de VvDiz bijgedragen: de vloer en de tafel van de bibliotheek is door deze stichting aan de vereniging geschonken.

Het bestuur van de VvDiz bestaat uit een aantal ouders en oud-leden. Daarnaast neemt elk jaar de voorzitter van Dizkartes, destijds Lucia Haagsman, zitting in de VvDiz.

Het bestuur vergadert zo’n 3 a 4 keer per jaar op de sociëteit, waarna er gezellig geborreld wordt. Ook is het bestuur aanwezig op de jaarlijkse ouderdag om mensen te informeren over de stichting.

Het bestuur van de stichting Vrienden van Dizkartes bestaat momenteel uit:

Dhr. Chiel de Jong(voorzitter)
Mevr. Janny Bode (penningmeester)
Dhr. Huub Lambregts (lid)
Dhr. Tom Wijnands (lid)
Mevr. Lucia Haagsman (Voorzitter der A.S.V. Dizkartes)

Oudverbanden