Sollicitatiecommissie

Over dit verband

De Sollicitatiecommissie is verantwoordelijk voor het vinden van een nieuw Dagelijks Bestuur. Zij nemen de sollicitatiegesprekken af en moeten dit verantwoorden bij de Algemene Ledenvergadering.

De Sollicitatiecommissie bestaat uit twee of drie leden van het Bestuur en twee door het Bestuur aan te wijzen personen.

Oudverbanden