Inschrijven

Nieuwe Voorinschrijving

Beste (aankomend) student,

Je staat op het punt om jezelf voor in te schrijven bij A.S.V. Dizkartes. Door het invullen van deze gegevens hoef je bij je definitieve inschrijving alleen nog maar je handtekening te zetten. Informatie over de definitieve inschrijving zul je te zijner tijd ontvangen van de secretaris. Vul zo veel mogelijk velden in, dan verloopt je definitieve inschrijving een stuk sneller. Mocht je tijdens het invullen een vraag hebben, dan kan je altijd mailen naar info@dizkartes.nl..

Veel succes met het invullen!

Persoonlijke gegevens

Naam
Voorletters
Geslacht
Geboortedatum
BSN/Sofi-Nummer
IBAN-nummer

Communicatiegegevens

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer Mobiel
E-mailadres

Controleer dit adres goed, Dizkartes maakt veel gebruik van e-mailcommunicatie
E-mailadres herhalen

Introductietijd

Het Introductietraject loopt van 17 tot en met 26 augustus 2020. Hoe het traject er precies uit gaat zien, is nog onzeker door de coronamaatregelen. Echter zullen wij er alles aan doen om jou een zo gaaf mogelijke introtijd te geven, waarin je zo veel mogelijk mensen en de vereniging leert kennen. Tijdens je definitieve inschrijving zul je veel informatie ontvangen over het Kamp en de Intro. Hou ook je mail in de gaten, de secretaris zal je informeren over de definitieve inschrijvingen.

Akkoord

1) Dit is slechts de voorinschrijving. Om aspirant-lid te kunnen worden van A.S.V. Dizkartes dien je je ook definitief in te schrijven. Hierover ontvang je te zijner tijd meer informatie over van de secretaris.

2) De mogelijkheid bestaat dat er een loting plaats moet vinden. Deze zal gedaan worden na de definitieve inschrijving. De kans dat dit gebeurt is zeer gering. Wil je hier meer informatie over hebben spreek dan een van de bestuursleden aan.

3) Bij de definitieve inschrijving dient naast de lidmaatschapsverklaring ook een machtiging getekend te worden.

4) Het is voor aspirant-leden van de A.S.V. Dizkartes verboden (aspirant-)lid te zijn van een andere studentengezelligheidsvereniging, zoals gedefinieerd door de Rijksuniversiteit Groningen.


Hierbij verklaar ik het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met bovenstaande, en bevestig ik mijn voorinschrijving bij de A.S.V. Dizkartes.

Ja, ik ga hiermee akkoord.