Goed in je vel binnen Dizkartes

De studententijd is de mooiste tijd van je leven maar kan gepaard gaan met persoonlijke problemen. Dizkartes probeert hierin studenten te helpen en te begeleiden. 

De Vereniging stelt elk jaar vier mensen aan die vertrouwenspersoon worden. Bij deze vier mensen kan elke dizkartiaan terecht als zij ergens mee zitten. Deze gesprekken verlopen volledig vertrouwelijk. Door de vertrouwenspersonen is er een laagdrempelige manier voor leden om hun problemen te vertellen.

Naast de vertrouwenspersonen is er ook de klachtencommissie. Deze commissie is aangesteld om problemen en klachten binnen de Vereniging te verhelpen en af te handelen. Ook deze gesprekken zijn volledig vertrouwelijk. 

Jaarlijks worden er ook meerdere campagnes gehouden door het Bestuur met betrekking tot studentenwelzijn. Dizkartes licht de Sociëteitscommissie in over de thema's:

  • overmatig alcoholgebruik;
  • drugsgebruik;
  • seksueel overschrijdend gedrag.

Zo hebben zij de handvatten om hier adequaat op te kunnen reageren. Daarnaast vinden er verschillende kroegcolleges plaats voor alle leden over deze onderwerpen. Op deze manier wil de Vereniging bewerkstelligen dat er een goede informatievoorziening en leden zich veilig voelen binnen Dizkartes.