​​​​​​​Uw kind gaat studeren in Groningen, in een nieuwe stad wonen, misschien wel op kamers en wil dan ook nog lid worden bij een studentenvereniging. Een hoop veranderingen bij elkaar! Daarom hier een duidelijke uitleg en alle informatie over studentenverenigingen in het algemeen en Dizkartes in het bijzonder.

Wat is een studentenvereniging?
Een studentenvereniging is een vereniging voor en door studenten. Het doel van de meeste studentengezelligheidsverenigingen is het bevorderen van het onderlinge contact tussen studenten. De leden van een studentenvereniging als Dizkartes vormen een hechte gemeenschap die als soort 'familie' fungeert waarbinnen nieuwe leden in zeer korte tijd ontzettend veel mensen kunnen ontmoeten. Doordat Dizkartes ruim 1000 leden heeft, zijn de mensen binnen onze vereniging heel divers. Van Maastricht tot Den Helder, van natuurkunde tot geschiedenis, van jong tot oud, alle achtergronden zijn hier terug te vinden. Deze diversiteit mist meestal binnen de kennissenkring die studenten binnen hun studie- of sportvereniging opbouwen. Als uw kind lid wordt bij een studentenvereniging, zal hij of zij binnen de kortste keren een enorm netwerk opbouwen en een groot sociaal vangnet creëren. Dat kan erg prettig zijn als uw kind in een nieuwe stad terecht komt, aan een nieuwe studie gaat beginnen en misschien ook net op zichzelf is gaan wonen.

Bij Dizkartes vormt elk nieuw lid een jaarclub met zo’n acht tot veertien vrienden. Dit is één van de hechtste verbanden binnen Dizkartes en vaak worden jaarclubgenoten vrienden voor het leven. Met de vrienden die uw kind binnen de Vereniging maakt kunnen ze samen eten, sporten, een biertje drinken en natuurlijk studeren.

Wat is Dizkartes?
De Algemene Studentenvereniging Dizkartes is opgericht in 1990 door een KEI-groepje dat zich niet kon vinden in het toenmalige aanbod van studentenverenigingen. In 30 jaar tijd is Dizkartes uitgegroeid tot de derde grootste vereniging van Groningen, de negende van Nederland en de grootste gelijkwaardige studentenvereniging van Nederland. Met ruim 1000 leden, 1000 oud-leden en een eigen sociëteit in hartje centrum is Dizkartes niet meer weg te denken uit het Groninger studentenleven. Het unieke van de vereniging is dat het gebaseerd is op drie pijlers: Gelijkwaardigheid, Diversiteit en Dynamiek.

Met name de pijler gelijkwaardigheid is onderscheidend. Wat wil zeggen dat Dizkartes geen hiërarchie kent. Iedereen is evenveel waard en heeft dezelfde rechten en kansen binnen de Vereniging. Dit uit zich bijvoorbeeld in de introductieperiode. In tegenstelling tot andere verenigingen heeft Dizkartes een leuke, gezellige introductieperiode waar de nieuwe leden elkaar leren kennen door middel van activiteiten. Ook is dit terug te zien in de commissiestructuur die de Vereniging kent. Elk lid kan solliciteren om actief te worden in één van 26 commissies die Dizkartes rijk is. Dit kan vanaf het moment dat je je inschrijft, of je nu eerste- of derdejaars bent.

Ondanks de explosieve groei heeft Dizkartes haar waarden en normen altijd behouden. Ook met 1000 leden zijn we nog steeds de creatieve, innovatieve en hechte vereniging als vanouds.

Hoeveel tijd kost Dizkartes?
Dizkartes heeft veel aandacht voor studie en probeert zich zo goed mogelijk aan te passen aan alle maatregelen in het hoger onderwijs. Elk lid komt in een gilde, een verband met allemaal leden die dezelfde studie doen. Zo kunnen zij samen studeren, elkaar helpen bij vraagstukken, boeken doorverkopen en samenvattingen en aantekeningen uitwisselen. Daarnaast benoemt Dizkartes elk jaar een lid tot de Dizkartiaan 2.0: de Dizkartiaan die het beste studie en actief lidmaatschap weet te combineren. Deze Dizkartiaan heeft dan in een jaar én veel studiepunten gehaald én zich bewezen in één of meerdere commissies. Naast deze competitie is er ook de P in 1- wedstrijd! Hierbij wordt er een prijs uitgereikt aan studenten die hun propedeuse in 1 jaar halen en dat het beste combineren met hun actief lidmaatschap. Zo stimuleert de Vereniging leden om actief bezig te blijven met hun studie naast het verenigingsleven. De Vereniging bewondert deze prestatie en stimuleert leden dit voorbeeld te volgen. Ook is er een groot oud-leden verband waar o.a. carrière borrels worden georganiseerd om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de tijd die na het studeren komt, en je alvast te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Wat heeft Dizkartes te bieden?
Het belangrijkste voordeel is het grote sociale netwerk dat Dizkartes te bieden heeft. Daarnaast kunnen leden zich binnen commissies ontplooien, ontwikkelen en ervaring opdoen. Werkgevers vragen vaak om werkervaring. Commissiewerk kan in dat opzicht van groot belang zijn. De Vereniging biedt verschillende faciliteiten om leden te motiveren en te stimuleren goede studieresultaten te behalen. Dizkartes organiseert vele leuke, nuttige en leerzame activiteiten. Zo wordt er bijvoorbeeld een specifieke carrière borrel georganiseerd, kan je je inzetten bij de acquisitiecommissie en zijn er veel borrels met oud-leden. Ook zet Dizkartes zich in voor de maatschappij. Ieder jaar organiseert Dizkartes de Charity Week, een week die geheel in het teken staat van een goed doel. Zo stimuleert de Vereniging haar leden om betrokken te zijn bij de maatschappij.

Naast jaarclubs en commissies heeft Dizkartes nog vele andere verbanden. Zo kunnen leden zich aansluiten bij een dispuut, een verband met eigen doelstelling waar zowel oudere- als jongere jaars in zitten. Ook zijn er Dizkartes-huizen. Dit zijn huizen waarin alleen maar Dizkartianen wonen, hierdoor kunnen eerstejaars nog makkelijker een kamer vinden via onze site. Verder zijn er Genootschappen opgericht voor gezamenlijke hobby's, van poker en klaverjassen tot wijn drinken. Daarnaast kunnen leden ook nog bij verschillende disciplines aansluiten zoals: hockey, muziekbands of ons eigen voetbalteam.

Al met al heeft Dizkartes ontzettend veel te bieden en is lidmaatschap bij Dizkartes een ontzettend grote toevoeging aan het studentenleven van uw kind!
Is uw vraag nog niet beantwoord? Mail voor meer informatie naar info@dizkartes.nl!