Genootschappen zijn groepen Dizkartianen met dezelfde passie. Elk jaar komen er nieuwe genootschappen bij en sluiten leden zich aan bij bestaande genootschappen. Van een poker- tot een wijndrinkgenootschap, binnen Dizkartes bestaat altijd de mogelijkheid zelf een genootschap op te richten!