Ontstaan Dizkartes

In 1990 is Dizkartes opgericht uit KEI-groepje 45. De studenten uit dit groepje onder leiding van Alexander Aaldering konden zich niet vinden in het huidige aanbod van de Groninger studentenverenigingen. Nog dezelfde week besloten zij de daad bij het woord te voegen en 'Club 45' op te richten. Later is de naam gewijzigd naar Dizkartes, een verbastering van de Franse filosoof Descartes en het Engelse woord 'dizzy', iets wat menig Dizkartiaan na een kroegavond kan beamen. De leus 'cogito ergo sum': 'ik denk dus ik ben' is ook eveneens te danken aan Descartes. Leden van Dizkartes hebben zelf hun studententijd in de hand en vormen deze zoals zij het willen. Of je nu enkel op de jaarclubavond samenkomt en je verder focust op je studie of dat je actief wordt binnen de vereniging, niks moet en alles mag! 


De pijlers van Dizkartes

Met de jaren is de Dizkartes gegroeid tot één van de grootste verenigingen van Groningen. Toch zijn haar uitgangspunten altijd hetzelfde gebleven. De pijlers gelijkwaardigheid, diversiteit en dynamiek zijn nog steeds op de Vereniging van toepassing.

Gelijkwaardigheid

Binnen onze vereniging zijn eerste- en ouderejaars leden gelijk aan elkaar. Je kan vanaf het begin van je lidmaatschap al lid worden van verschillende commissies, disciplines en disputen.

Diversiteit

Deze pijler zie je terug in de grote verscheidenheid aan mensen binnen Dizkartes. We hebben een open sfeer en iedereen is welkom. Dit zorgt voor een grote diversiteit aan mensen. Dat wil zeggen: De leden vormen de vereniging, de vereniging vormt niet de leden!

Dynamiek

Naast de verbanden die dizkartes al kent, is er de mogelijkheid om elk jaar nieuwe verbanden op te richten. Hierdoor bestaat voor elk lid de mogelijkheid om op zijn of haar eigen manier een stempel op de vereniging te drukken. Ondernemersgeest, originaliteit en creativiteit worden zeer gewaardeerd en gestimuleerd!


desco.jpg
Filosoof René Descartes (1596 - 1650)