Om de Dizkartes vereniging draaiende te houden, houdt het Bestuur toezicht. Elk jaar vormen 7 leden het Bestuur van de Vereniging. Ieder lid heeft zo zijn eigen taken en verplichtingen. Het Bestuur is zowel overdag als in de avond aanwezig op de kroeg. Vind hieronder de functiespecifieke informatie van het 35ste Bestuur der A.S.V. Dizkartes.

Dizkartes_bestuursfoto-13.jpg
v.l.n.r. Siem Groenenboom, Silke Hendriks, Isabelle Schoonen, Raphaël van Alphen, Marijn de Boer, Sybren Pol en Noor Boerrigter

Voorzitter

Siem Groenenboom

De Voorzitter van de Vereniging heeft de leiding over het dagelijkse Bestuur en is het gezicht voor alle leden en daarbuiten. De voornaamste taken van de Voorzitter zijn speeches geven, zorgen dat het beleid wordt uitgevoerd en het Bestuur aansturen. Ook heeft de Voorzitter nauw contact met de gemeente, de RUG, de Hanzehogeschool, de politie en de brandweer. Daarnaast is de Voorzitter bezig met dagelijkse taken, waardoor hij altijd te vinden is in de bestuurskamer. 

Contactgegevens:

voorzitter@dizkartes.nl

Secretaris

Silke Hendriks

​​​​​​​De Secretaris is de rechterhand van de Voorzitter en zorgt er mede voor dat het beleid goed ten uitvoer wordt gelegd. Ook is de Secretaris het meest bezig met en heeft de meeste kennis van het juridische aspect van de Vereniging, het archief en het oudleden verband (de SdDS). Ook notuleert de Secretaris alle vergaderingen en is de Secretaris de belangrijkste contactpersoon binnen het Bestuur. De Secretaris geeft ook leiding aan de Almanakcommissie, de FAC en de ITcie.

Contactgegevens:

secretaris@dizkartes.nl

Penningmeester Vereniging

Marijn de Boer

​​​​​​​De Penningmeester Vereniging (Penver) gaat over de financiële zaken aan de Verenigingskant en over het geld aspect van de verschillende commissies binnen Dizkartes. De Penver stelt een begroting op en houdt overzicht van de cijfers samen met de Pensoc. Deze cijfers worden op de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. De Kascommissie controleert de Penver. 

Contactgegevens

penver@dizkartes.nl 

Penningmeester Sociëteit

Noor Boerrigter

De Penningmeester Sociëteit (Pensoc) gaat over de financiële zaken aan de Sociëteitskant. De Pensoc regelt de financiën van de Soccie, de Kluscommissie en de Licht- en Geluidscommissie. De Pensoc stelt de begroting op en maakt de (half)jaarcijfers samen met de Penver. Deze cijfers worden op de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. De Kascommissie controleert de Pensoc. 

Contactgegevens

pensoc@dizkartes.nl

Bestuurslid Intern

Raphaël van Alphen

Het Bestuurslid Intern heeft de leiding over en begeleidt de meeste commissies binnen Dizkartes. De commissies die onder hem vallen zijn: Clubcie, Diescommissie, Feestcommissie, Festivalcommissie, Integracie, Introductiecommissie, Kampcommissie, KEI-commissie, Musicie, Ouderejaarscommissie, Snowcie en Zeilkampcommissie. 

Contactgegevens

intern@dizkartes.nl

Bestuurslid Extern/Vicevoorzitter

Sybren Pol

Het Bestuurslid Extern onderhoudt de externe contacten van de Vereniging. Hij heeft contact met andere studentenverenigingen in Groningen, de media en de pers. Verder begeleidt het Bestuurslid Extern de Acquisitiecommissie en de Marketeerscie. 

Contactgegevens

extern@dizkartes.nl

Bestuurslid Sociëteit

Isabelle Schoonen

Het Bestuurslid Sociëteit is de baas van de Kroeg. Zij gaat over de planning van de Barcommissarissen en tappers, ze zorgt ervoor dat de kroegavonden goed verlopen en het pand in goede staat blijft. Zij geeft daarvoor leiding aan de Soccie, de Kluscommissie, de Licht- en Geluidcommissie, de vrimibocie, de sustainabilicie en de Commissie van Beheer (CvB). Voor het gebruik van ruimtes op de Sociëteit kan er gemaild worden naar ruimtereserveren@dizkartes.nl, voor andere zaken kan er gemaild worden naar onderstaand mailadres.

Contactgegevens

societeit@dizkartes.nl