Commissaris Acquisitie I 

Jesse Vink

De Commissaris Acquisitie is verantwoordelijk voor de sponsoringinkomsten van de Vereniging. Samen met de Commissaris Acquisitie II vormen zij het zakelijke gezicht van de Vereniging. Tevens zorgen zij ook dat de leden gebruik kunnen maken van interessante deals bij diverse bedrijven en diensten.


Commissaris Acquisitie II

Jasper Mulder

De Commissaris Acquisitie is verantwoordelijk voor de sponsoringinkomsten van de Vereniging. Samen met de Commissaris Acquisitie I vormen zij het zakelijke gezicht van de Vereniging. Tevens zorgen zij ook dat de leden gebruik kunnen maken van interessante deals bij diverse bedrijven en diensten.


Commissaris Marketing

Femke Boogaards

De Commissaris Marketing is verantwoordelijk voor de profilering van Dizkartes naar de buitenwereld. Samen met de Marketeerscommissie beheert zij de social media kanalen en zijn ze zichtbaar op open dagen van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Samen met het Bestuurslid Extern en de Markeerscommissie zetten zij zich tevens in voor maatschappelijke betrokkenheid van A.S.V. in en om Groningen.


Commissaris ICT

Tom Kluter

De Commissaris ICT is verantwoordelijk voor de servers van de Vereniging, de computers maar ook de drankpassystemen. Samen met de IT-commissie zorgt hij ervoor dat Dizkartes kan blijven draaien en leden ten alle tijde online overal bij kunnen.